Our site uses cookies so that you can place orders and we can improve customer service. Please continue to use the site as normal if you're happy with our policy , or find out how to manage cookies. close [x]

International Locations

Poland

Habio
AL. Bohaterów Wrzesnia 9 lok. 14a, Warszawa, 02-389+ 48 604 475 995m.olszewska@habio.pl http://www.habio.pl
Contact: Mariola
 
Habio powstało... naturalnie:)
Pewnego dnia połączona została siła i ponad 20-letnie  doświadczenie  w handlu  i prowadzeniu  biznesu z wiedzą zdobytą na studiach o kierunku ekologicznym.  Tak narodzilo się HABIO - Ha ( oznacza siłę, moc) i Bio (ekologiczny świat). 
Liczne podróże, kilkuletnia obserwacja ekologicznego rynku europejskiego i światowego  oraz  nasza determinacja w działaniu  zaoowocowała sprowadzeniem na  rynek  Polski produktów  najwyższej jakości, które zdobywają uznanie na całym świecie.... a teraz także w Polsce.  
Od  początku 2012 roku kiedy to powstało Habio wciąż udoskonalamy i poszerzamy naszą ofertę. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości oferowanych przez  nas  produktów ale najważniejsi są dla nas Ludzie.  
 Habio to wiedza, pasja i  doświadczenie.
 
English:
 
Habio was founded ... natural:)
One day was combined strength and over 20 years of experience in trading and doing business with the knowledge gained from the study of the ecology. This way born HABIO - Ha (represents strength, power) and Bio (ecological world).
Numerous trips, several years of ecological observation European and world market and our determination in action results  bringing the highest quality products  to Polish market, which are gaining recognition around the world .... and now also in Poland. 
Since the beginning of 2012 when it was  founded Habio constantly improving and expanding our offer. We attach great importance to the quality of our products but the most important are people.
Habio this  is the knowledge, passion and experience.
 
 
 
 
Back To Top Store Locator

The Leading Brand of ethical vitamins